Aricia Reichenbach, 1817

agestis eumedon
montensis morronensis nicias